Servicii

Oferim o gamă largă de servicii fiscale atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. 

Audit financiar

- auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

- auditul financiar al situaţiilor financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru auditare

- misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale

- misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale

Audit financiar al proiectelor finantate din fonduri europene

Expertiză contabilă

1. Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre
persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la
zi, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de cãtre Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).
2. Expertizele contabile pot fi clasificate:
I. Dupã scopul principal în care au fost solicitate, în:
a) expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedurã civilã; Codul de procedurã
penalã; alte legi speciale;
b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind
rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. Nu au
calitatea de mijloc de probã în justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de cãtre pãrţi a
administrãrii probei cu expertiza contabilã judiciarã sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale
 
Contabilitate

Intocmirea evidentelor contabile si a declaratiilor fiscale pentru : PFA, II, IF, CMI, PFI sau alte persoane fizice care desfasoara activitati autorizate si obtin venituri din activitati independente si care, conform Codului Fiscal sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla:

 • registrul jurnal incasari si plati;
 • registrul inventar;
 • declaratia 200 privind veniturile realizate din România;
 • declaratia 220 privind venitul estimat/norma de venit.


Intocmire evidente contabile si declaratii fiscale pentru persoane juridice care potrivit reglementarilor legale in vigoare sunt obligate sa conduca evidenta contabila in partida dubla:

 • registru de casa;
 • registru de banca;
 • sold furnizori;
 • sold clienti;
 • cartea mare;
 • jurnal vanzari;
 • jurnal cumapari;
 • balanta lunara;
 • declaratia 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
 • declaratia 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national";
 • declaratia 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
 • declaratia 101 "Declaratie privind impozitul pe profit";
 • declaratia 710 "Declaratie rectificativa";
 • alte documente la cerere.

Evidenta mijloace fixe si amortizari:

 • intocmire balanta mijloace fixe cu amortizarea lunara;
 • intocmirea fisei mijlocului fix;
 • alte documente la cerere. 

Servicii de contabilitate de gestiune :

 • intocmire balanta;
 • efectuare receptii;
 • efectuare comenzi;
 • dari in consum;
 • asistenta la inventariere;
 • alte documente la cerere.

Plati in numele clientului.

Certificare balanta si intocmire bilant anual sau semestrial.
 • Salarizare şi personal
 • Intocmirea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă, întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor,calculaţia salariilor şi întocmirea statelor de plată,efectuarea plăţii prin virament bancar a salariilor,întocmirea şi depunerea declaraţiilor cu privire la personal,întocmirea adeverinţelor de vechime şi venit,acordarea de consultanţă cu privire la impozitul pe salarii şi contribuţiile sociale,acordarea de consultanţă pe probleme de legislaţia muncii,acordarea de asistenţă pe durata controalelor legate de personal şi contribuţii sociale

 •