Oferim o gamă largă de servicii fiscale atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice autorizate. 

I. Audit financiar

-        Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

-        Auditul financiar al situaţiilor financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru auditare

-        Audit financiar al proiectelor finantate din fonduri europene

-        Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale

II. Audit intern

III. Expertiză contabilă

Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de cãtre Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

IV. Servicii profesionale de contabilitate, fiscalitate, salarizare

  • Intocmirea evidentelor contabile si a declaratiilor fiscale pentru : PFA, II, IF, CMI, PFI sau alte persoane fizice care desfasoara activitati autorizate si obtin venituri din activitati independente si care, conform Codului Fiscal sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla:
  • Intocmire evidente contabile si declaratii fiscale pentru persoane juridice care potrivit reglementarilor legale in vigoare sunt obligate sa conduca evidenta contabila in partida dubla
  • Salarizare şi personal cu intocmirea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă, întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor,calculaţia salariilor şi întocmirea statelor de plată,efectuarea plăţii prin virament bancar a salariilor,întocmirea şi depunerea declaraţiilor cu privire la personal,întocmirea adeverinţelor de vechime şi venit,acordarea de consultanţă cu privire la impozitul pe salarii şi contribuţiile sociale,acordarea de consultanţă pe probleme de legislaţia muncii,acordarea de asistenţă pe durata controalelor legate de personal şi contribuţii sociale