Servicii de audit financiar, expertiza contabila, contabilitate-fiscalitate. 

I. Audit financiar

-        Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

-        Auditul financiar al situaţiilor financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru auditare

-        Audit financiar al proiectelor finantate din fonduri europene

-        Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale

II. Audit intern

III. Servicii de Expertiză contabilă

Expertizele contabile sunt mijloace de probã utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesitã cunoştinţe de strictã specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea pãrţilor în fazele de instrumentare şi de judecatã ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

IV. Servicii de contabilitate-fiscalitate pentru mai multe companii diferite. Suntem specializați în deservirea întreprinderile mici și mijlocii, dar, de asemenea, clienții noștri au tendința de a fi marile companii. Rezolvăm formalitățile pentru înființarea și desființarea de activități economice. Vă sfătuim în privința alegeri surselor externe de finanțare. Oferim sfaturi clienților individuali, oferim asistență în pregătirea declarațiilor fiscale anuale, vă sugerăm sistemele cele mai favorabile de decontare. Servim de asemenea asociații, fundații și asociații de proprietari, datorită cărora știm de caracteristicile diferitelor forme de organizare.

V.Salarizare şi personal cu întocmirea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă, întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor,calculaţia salariilor şi întocmirea statelor de plată,efectuarea plăţii prin virament bancar a salariilor,întocmirea şi depunerea declaraţiilor cu privire la personal,întocmirea adeverinţelor de vechime şi venit,acordarea de consultanţă cu privire la impozitul pe salarii şi contribuţiile sociale,acordarea de consultanţă pe probleme de legislaţia muncii,acordarea de asistenţă pe durata controalelor legate de personal şi contribuţii sociale

 

 

Noutăţi

Întrebări şi sugestii

30.07.2013 23:45
Aveţi întrebări legate de serviciile noastre disponibile? Vă rugăm să ne contactaţi, şi vă vom...

Bun venit pe noul nostru website!

30.07.2013 23:44
Suntem mândri să anunţăm lansarea noului nostru site! Puteţi citi despre cele mai recente ştiri...